Hvad betyder det at være højt begavet?

Formelt set, er man højt begavet hvis man har en IQ på 130 eller højere. Den kognitive profil kan være jævn, men det er meget normalt at jo højere begavede man er, jo mere ujævn en profil.


Når man er højt begavede, så er man i verden på en anderledes og mere intens måde end jævnaldrende. Der ses en række forskellige karaktertræk, som til sammen kan betyde, at det er en stor opgave at være forældre til et højt begavede barn. Men måske kender du følelsen af at være på hårdt arbejde intellektuelt, socialt, følelsesmæssigt og energimæssigt? Det kører bare hurtigere på den øverste etage og så er det bare om at følge med. Og det er præcis sådan at dit højt begavede også har det, information overload.

Den polske psykolog Kazimierz Dabrowski kom i den forbindelse op med et begreb som blev kendt som overexcitability. Det er karaktertræk, som er fundet hos højt begavede, og som kan spænde ben og udfordre. Her er de fem forskellige former og måske du kan genkende dit barn i en eller flere af disse.

  1. Den første form for overexcitability er den intellektuelle. Her ser vi at det højt begavede barn kan have en dyb, intens og kompleks tankeproces, og de kan være meget engagerede i intellektuelle interesser. De kan have en stærk trang til at lære og udforske forskellige emner og kan have en tendens til at stille mange spørgsmål og udvise en høj grad af nysgerrighed og kreativitet. De kan fremstå som gammelkloge og optaget af komplekse emner, som universets oprindelse, Gud, uendeligheden, døden, tyngdekraften og andre komplekse fysiske og matematiske processer.
  2. Den anden form for overexcitability et den emotionelle. Her ser vi at det højt begavede barn kan opleve intense følelser og kan reagere kraftigt på følelsesmæssige stimuli. De kan have en høj grad af følsomhed over for deres egne og andres følelser og kan opleve dybe følelsesmæssige oplevelser, både positive og negative. Højt begavede børn, vil altid være såkaldt “asynkront” udviklet. Det vil sige, at barnet på nogle områder fremstår meget veludviklet og fremme i skoene, og på andre områder er “bagud” eller gennemsnitlig sammenlignet med jævnaldrende. Den følelsesmæssige udvikling kan ikke fremskyndes på samme måde som den intellektuelle udvikling. Alle børn er følelsesmæssig afhængig af de omgivelser og omsorgspersoner de har omkring sig for at trives og udvikle sig. De er afhængig af medmedindlevelsr, følelsesregulering, trøst og forståelse, for at trives. Det kan være forvirrende for omgivelserne, at man i det ene øjeblik taber i skak, eller diskuterer et komplekst emne med barnet, og i næste øjeblik, er barnet knust over, at det ikke kan lyne sin jakke eller lignende. Og barnet har brug for, at man møder dem i øjenhøjde begge steder.
  3. Den tredje form for overexcitability er den psykomotoriske. Her ser vi at det højt begavede barn kan have et høj energiniveau, og kan udvise en rastløs adfærd eller en konstant trang til at være i bevægelse. De kan have en stærk motorisk uro og kan være meget aktive og impulsiv i deres adfærd.

  4. Den fjerde form for overexcitability er den sensoriske. Her ser vi det højt begavede barn kan have en skarp og forfinet sansning, og de kan reagere stærkt på sanseindtryk såsom lys, lyd, smag, lugt og berøring. De kan have en tendens til at være følsomme over for ændringer i deres omgivelser og kan have brug for at skabe et miljø, der er tilpasset deres sensoriske behov.

  5. Den femte form for overexcitability er den sociale. Her ser vi at det højt begavede barn kan have en dyb forståelse for sociale dynamikker og kan være meget opmærksomme på forholdet mellem mennesker. De kan have en stærk trang til social retfærdighed og kan føle sig dybt berørt af uretfærdigheder i alle afskygninger. Nogle højt begavede børn kan få en uheldig “politimands” rolle i klassen. Det kan være svært for dem at sige pyt, når regler brydes eller aftaler ikke overholdes.

Hvorfor højt begavede børn skal spottes i skolen

Højt begavede børn har som alle andre børn og voksne brug for at udfordres og lære noget nyt. Nogle højt begavede børn har en skolegang, hvor de trives. Andre højt begavede børn mister motivationen for at gå i skole. De ses at underpræstere i undervisningen. De keder sig, og føler sig understimuleret. Spørger man barnets lærer, så tænker de ikke nødvendigvis at barnet er højt begavet. De kan have svært ved at få barnet til samarbejde i undervisningen og det højt begavede barn blive ofte beskrevet, som en sjuskedorte, som har svært ved helt basale færdigheder. Derfor er det nemt at overse når er barn er højt begavede.​

Højt begavede børn vil typisk komme i mistrivsel hvis det ikke får udfordringer i skolen, som er lige på grænsen af hvad de kan forstå. De har brug for at opnå ny forståelse og se nye sammenhænge, som gør at verden føles spændende. Det tænder en gnist og giver barnet glæde og tilfredstillelse.

Derfor er det afgørende at det højt begavede barn mødes med en differentieret undervisning, som kan sikre disse vilkår. Bliver det højt begavede barn ikke mødt i faglig øjenhøjde, så kan de blive urolige, rastløse og udfordrende at være sammen med. Og hvis der ikke er noget nyt for dem at lære, falder deres engagementet og motivation.​

Hvordan finder jeg ud af om mit barn er højt begavet?

Der er kun en måde at finde ud af om dit barn er højt begavet og det er gennem en screening eller en intelligenstest.

Min erfaring er, at forældre er glade for at få deres barn testet. Forældre ser deres barn i et andet lys og føler sig bedre rustet til at møde barnet udviklingsfremmende, ligesom de føler sig bedre klædt på til dialog med skolen.

Er dit barn ikke højt begavede, så tøv ikke. Jeg hjælper dig med at forstå dit barn og kommer uanset begavelsesniveau med min psykologfaglige vurdering med anbefalinger til, hvordan du skaber de bedste udviklingsbetingelser for dit barn.​

Kontakt mig​

I er altid velkommen til at kontakte mig, hvis I ønsker min hjælp eller bare gerne vil høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe jer. 

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hvad siger klienterne om mig?​

Mine klienter får glæde af vores samarbejde. Her er et par ord de har skrevet om deres forløb.

Kontakt mig hvis I ønsker min hjælp eller vil gerne høre hvordan jeg kan hjælpe jeres familie.

​★★★★★

Vores pige er ikke længere irritabel, har meget sjældent nedsmeltninger og ikke længere de voldsomme anfald, hvor hun slår og sparker. Hun er generelt blevet mere glad og social i skolen og indgår nu i en lille gruppe af piger. De fleste morgenen står hun op og kommer afsted uden konflikter, og hun falder også nemmere i søvn om aftenen. Hun er mere villig til at komme til bordet, smage / spise maden, børste tænder og gå i bad. Hun har færre konflikter med sin storebror, er blevet mere gavmild med sine ting, og også lidt mere fleksibelt.

Forældrepar til pige på 7 år

​★★★★★

I mit tidligere virke som leder i Københavns kommune, har jeg benyttet mig af Rikkes ekspertise inden for organisationsudvikling. Rikke hjalp os med at omsætte visioner til mål og efterfølgende opstarte konkrete processor. I min altid søgen efter at blive en bedre leder, har Rikke haft en enorm betydning i udviklingen af mit personlige lederskab. Ord der beskriver Rikke- motiverende, ærlig, faglig, tillidsvækkende, arbejdsom, kompetent, sympatisk.

Jesper, Storkøbenhavn​

​★★★★★

Rikke fra Familiekompasset testede vores søn, og hun lavede en helt fantastisk beskrivelse af vores søn med svagheder og styrker og reaktionsmønstrer når hand møder ting, der er svære og nemme samt hvordan han bedst motiveres. så det har virkelig været brugbart, og hans lærere tog rigtig godt imod det. 

Mette, Storkøbenhavn​

​★★★★★

Tusinde tak for dit skriv og tusinde tak for hele forløbet, der til fulde har levetop til vores forventninger. Det har givet os en meget bedre forståelse og indsigt i, hvad vores dejlige lille dreng går og tumler med og hvordan vi hjælper ham bedst muligt

Forældrepar, Storkøbenhavn

​★★★★★

Isabella blev udredt med en autisme diagnose, men vi følte ikke at vi fik den hjælp som vi havde brug for.

​Vi kom 5 gange i familiekompasset og det var den bedste investering vi har gjort for hele vores familie

Mor til Isabella, Allerød

​★★★★★

Vores dreng i 1. klasse har ADHD og vi havde mange konflikter herhjemme.

​Rikke kom hjem til os, hvor hele familien talte sammen og det gik op for os at storebror ikke følte sig elsket.

​Det var en øjenåbner for os og vi kunne derfor gøre noget ved det.

Familie med to børn, Hillerød

​★★★★★

Der er ikke tvivl om at her er tale om en dygtig psykolog, som har en høj faglighed. Jeg har været leder i mange år, og det er ikke tit at jeg har en følelse af at kunne sætte mig tilbage i stolen og bare tage imod de psykologfaglige perspektiver Rikke bød ind med i forhold til at sikre udvikling og trivsel hos børn i en organisatorisk sammenhæng.

Chef, Storkøbenhavn

​★★★★★

Jeg følte mig hørt og jeg havde allerede en følelse af at jeg var i gode hænder i min første telefonsamtale med Rikke

Mor til 3, Frederiksberg​

Tillidsfulde samtaler i hyggelige omgivelser.

Jeg glæder mig til at hilse på jer og til at sætte vores samarbejde i gang.​

Adresse

Familiekompasset v/Rikke Solgerd Cornelsen

Frederiksgade 2a, 

3400 Hillerød

CVR: 40649786

Kontakt mig

Find vej