Psykolog til højt begavede børn

Har du mistanke om, at dit barn er højt begavet? Så er det en god idé at få din hypotese af-/bekræftet. Ofte ses det, at netop disse børn i høj grad bliver misforstået af omgivelserne, og at deres hurtige arbejdstempo, analytiske evner samt higen efter viden og svar på spørgsmål kan forstyrre i sådan en grad, at de bliver stigmatiseret i deres nærmiljø. Det kan også være svært at fungere i sociale fællesskab, hvis man har evner, der er højere end gennemsnittet.

I Familiekompasset tilbyder jeg samtaler til højtbegavede børn og deres familier på hele sjælland. Der tilbydes ligeledes online samtaler med stor tilfredshed. 

Intelligenstest og kognitiv vurdering

RIAS (til børn fra 3 år)

​RIAS er en intelligenstest til børn og voksne i alderen 3-99 år. Den består af to delprøver, der giver et mål for verbal intelligens (VIK) og to delprøver, der giver et mål for nonverbal intelligens (NIK). De fire delprøver giver tilsammen et mål for det generelleintelligensniveau (GIK). Dertil testes der med to yderligere delprøve, som afdækker hukommelsesfunktionen, den verbale og nonverbale korttidshukommelse. Selvom at hukommelsen ikke medregnes i den totale Intelligens, så har den stor betydning for evnen til atudnytte de intellektuelle resourcer.

Jeg bruger altid min kliniske vurdering i testsituationen til at afdække andre vigtige parametre for dit barns generelle trivsel og udvikling. Jeg kigger bl.a. på samarbejdsevne, kommunikative evner samt evnen til at fastholde koncentration og opmærksomhed. Derudover kigger jeg også efter dit barns læringsstrategier og følelsesmæssige robusthed.

​Du kan vælge mellem følgende pakker:

1) Grundpakke: 5500 kroner

Vi tester dit barn med RIAS og giver tilbagemelding samme dag. Vi skriver en 1 sides rapport med resultaterne og en kort beskrivelse af det kliniske indtryk, det vil sige barnets styrker og sårbarhed i test situationen. Vi afholder 30 minutters tilbagemeldingsmøde.

WISC (til børn fra 6 år)

Høj begavelse bekræftes med intelligenstesten WISC-V. Testen måler på forskellige kognitive indeks, som alle har en vigtighed i forhold til generel indlæring og trivsel. De fire indeks, som testes, er dit barns sproglige kompetencer, viso-motoriske kompetencer, arbejdshukommelse og arbejdstempo. Det ses ofte, at børn med en høj begavelse har en skæv kognitiv profil, som derfor skal tages højde for i den videre proces.​

​Du kan vælge mellem følgende pakker:

​1) Grundpakke: 5500 kroner

Vi tester dit barn og giver tilbagemelding samme dag. Du får en sides rapport med resultater og en kort beskrivelse af det kliniske indtryk, det vil sige barnets styrker og sårbarheder i test- situationen.

​2) Den store pakke: 7500 kroner

Vi tester dit barn, skriver en grundig rapport med resultaterne og det kliniske indtryk af barnet, samt tydelige pædagogiske og praksisnære anbefalinger til skole og hjem. Vi afholder et 1 times tilbagemeldingsmøde hvor vi har en snak om hvordan dit barn kan forstås og mødes for at komme i bedre trivsel.

Har dit højt begavede barn brug for en psykolog?

Er dit barn allerede testet højt begavet, og har I brug for hjælp til at tøjle de mange følelsesmæssige udbrud? Her kan jeg hjælpe jer med at forstå, hvorfor at jeres barn bliver frustreret og ender med at få store vredesudbrud, som er svære at kontrollere. Det kan være ret så opslidende for jer som familie, hvor det er svært at se, hvad I kan gøre anderledes. Især fordi det oftest opleves som, at jeres barn ikke vil tage imod trøst eller jeres guidning generelt.

Hvordan arbejder man med disse vredesudbrud, og hvordan arbejder man rundt om følelsen af uretfærdighed, som ofte er årsagen dertil? Hvordan sikrer I, at jeres barn får den hjælp i skolen, som der er brug for? Her har jeg i min tid i PPR set, at mange højt begavede børn bliver ladt i stikken, og mister deres motivation for at gå i skole. Timerne er kedelige og der sker alt for mange konflikter i frikvartererne, som giver følelsen af håbløshed og ikke at passe ind. Det sociale samvær kan generelt være svært – hvor konflikter opstår, når man for eksempel skal slippe kontrollen i en leg.

Hvis jeres højt begavede barn har brug for at tale med en børnepsykolog, skal I ikke tøve med at kontakte mig. 

Hvad koster en konsultative samtale?

​Prisen for en samtale er 1.400 kr. for 50 minutter. Kontakt mig gerne, hvis I ønsker at høre mere om mulighederne for en konsultative samtale. 

Kontakt mig​

I er altid velkommen til at kontakte mig, hvis I ønsker min hjælp eller bare gerne vil høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe jer. 

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hvad siger klienterne om mig?​

Mine klienter får glæde af vores samarbejde. Her er et par ord de har skrevet om deres forløb.

Kontakt mig hvis I ønsker min hjælp eller vil gerne høre hvordan jeg kan hjælpe jeres familie.

​★★★★★

Vores pige er ikke længere irritabel, har meget sjældent nedsmeltninger og ikke længere de voldsomme anfald, hvor hun slår og sparker. Hun er generelt blevet mere glad og social i skolen og indgår nu i en lille gruppe af piger. De fleste morgenen står hun op og kommer afsted uden konflikter, og hun falder også nemmere i søvn om aftenen. Hun er mere villig til at komme til bordet, smage / spise maden, børste tænder og gå i bad. Hun har færre konflikter med sin storebror, er blevet mere gavmild med sine ting, og også lidt mere fleksibelt.

Forældrepar til pige på 7 år

​★★★★★

I mit tidligere virke som leder i Københavns kommune, har jeg benyttet mig af Rikkes ekspertise inden for organisationsudvikling. Rikke hjalp os med at omsætte visioner til mål og efterfølgende opstarte konkrete processor. I min altid søgen efter at blive en bedre leder, har Rikke haft en enorm betydning i udviklingen af mit personlige lederskab. Ord der beskriver Rikke- motiverende, ærlig, faglig, tillidsvækkende, arbejdsom, kompetent, sympatisk.

Jesper, Storkøbenhavn​

​★★★★★

Rikke fra Familiekompasset testede vores søn, og hun lavede en helt fantastisk beskrivelse af vores søn med svagheder og styrker og reaktionsmønstrer når hand møder ting, der er svære og nemme samt hvordan han bedst motiveres. så det har virkelig været brugbart, og hans lærere tog rigtig godt imod det. 

Mette, Storkøbenhavn​

​★★★★★

Tusinde tak for dit skriv og tusinde tak for hele forløbet, der til fulde har levetop til vores forventninger. Det har givet os en meget bedre forståelse og indsigt i, hvad vores dejlige lille dreng går og tumler med og hvordan vi hjælper ham bedst muligt

Forældrepar, Storkøbenhavn

​★★★★★

Isabella blev udredt med en autisme diagnose, men vi følte ikke at vi fik den hjælp som vi havde brug for.

​Vi kom 5 gange i familiekompasset og det var den bedste investering vi har gjort for hele vores familie

Mor til Isabella, Allerød

​★★★★★

Vores dreng i 1. klasse har ADHD og vi havde mange konflikter herhjemme.

​Rikke kom hjem til os, hvor hele familien talte sammen og det gik op for os at storebror ikke følte sig elsket.

​Det var en øjenåbner for os og vi kunne derfor gøre noget ved det.

Familie med to børn, Hillerød

​★★★★★

Der er ikke tvivl om at her er tale om en dygtig psykolog, som har en høj faglighed. Jeg har været leder i mange år, og det er ikke tit at jeg har en følelse af at kunne sætte mig tilbage i stolen og bare tage imod de psykologfaglige perspektiver Rikke bød ind med i forhold til at sikre udvikling og trivsel hos børn i en organisatorisk sammenhæng.

Chef, Storkøbenhavn

​★★★★★

Jeg følte mig hørt og jeg havde allerede en følelse af at jeg var i gode hænder i min første telefonsamtale med Rikke

Mor til 3, Frederiksberg​

Tillidsfulde samtaler i hyggelige omgivelser.

Jeg glæder mig til at hilse på jer og til at sætte vores samarbejde i gang.​

Adresse

Familiekompasset v/Rikke Solgerd Cornelsen

Frederiksgade 2a, 

3400 Hillerød

CVR: 40649786

Kontakt mig

Find vej